Imagen Arbol Titulo Etoplastias-k

Mugimendu sorkuntzarako dantzara
aplikatutako ikerketa proiektua

“ INDIBIDUO GISA GURE
JOKAERARI ETA ETENGABEKO
ALDAKETA IRAUNKOR BATEN
NAHIARI AURRE EGITEN DIOGU

ekintza eta gorputz portaeraren bide;
mugimendu ezaugarri ezberdinetan azalduz”

vimeo facebook blogger
Cuerpo humano
liagraficas.com

Licencia Creative Commons © Eto-plastias/k. Ideia Originala Lorea Ibarrondo Arakistain 2011-12